Bestuursmededelingen

Beste leden van Koor4fun,

Uit alle (snelle) reacties op ons vorige mailtje, blijkt dat bijna iedereen weer zin heeft om een aanvang te maken met de wekelijkse repetities. Mede door de grote hoeveelheid aanmeldingen, hebben we besloten om te starten met 2 groepen, dus om de week. Op die manier kunnen we rekening houden met de opgestelde richtlijnen vanuit het RIVM. In de bijlage kun je zien in welke groep je bent ingedeeld. We hebben geprobeerd met de gestelde wensen rekening te houden.
M.b.t. tot de repetities: de deur van de Binnenhof gaat open om 19.30 uur. De aanvang vd de repetitie zal zijn om 20.00 uur. We houden geen pauze en zullen stoppen rond 21.15 uur. Hierna zal de bar open blijven tot uiterlijk 23.30 uur.
Tevens willen wij jullie laten weten dat we de Algemene ledenvergadering zullen houden op 22 september a.s. De agenda en de benodigde stukken hiervoor zullen wij jullie volgende week doen toekomen.
Zijn er nog vragen, twijfels en/of opmerkingen, mail gerust!!