Nieuwsbrief 21 is verschenen.Lees hem

17 maart 2015

Geweldig feest bij optreden in Woutershof!

 


Vorige week donderdag hebben we het 2e optreden via Vitis Welzijn met Muziek gehad. Het was een zonnige dag en zo was ook het welkom dat we ontvingen bij de Woutershof. Het was een feest om voor deze enthousiaste blije mensen en hun begeleiders te zingen. Er werd volop meegezongen en gedanst. Net als de aanwezigen hebben wij ook geweldig genoten!! Alle aanwezigen, inclusief begeleiders en leiding hartelijk dank voor de gastvrije ontvangst!

__________________________________________

Beste koorleden,

Net als vorig jaar hebben we dit jaar weer de Clubkas Campagne van de Rabobank.

Rabobank Westland biedt ons de kans om extra geld voor onze clubkas te verdienen.
Van 2 t/m 15 maart kun je stemmen. Elk lid van de Rabobank (die voor 1 jan 2015 lid is) krijgt een brief v.d. bank over dit onderwerp.Rabobank clubkas actie
Ik roep u op uw stem uit te brengen op koor 4Fun, voor het koor een mooie gelegenheid wat extra geld in kas te krijgen.

Het werkt als volgt: Iedereen met een Rabo rekening krijgt 5 stemmen van de bank.
Van die 5 stemmen mag je er maximaal  2 geven aan dezelfde vereniging.
De overige 3 kun je geven aan andere verenigingen die je een warm hart toedraagt
Voor iedere stem krijgt die vereniging van de Rabobank een bedrag, afhankelijk van het totaal aantal uitgebrachte stemmen en aantal deelnemende clubs kan het bedrag per stem variëren, vorig jaar kwam het op een totaal uit van € 486,=.
Het is dus zaak met zoveel mogelijk mensen te stemmen op ons koor 4Fun.
Bijvoorbeeld door buren, kinderen, familie of vrienden te vragen op 4Fun te stemmen.
Laat je stem niet verloren gaan. Vind je het teveel gedoe of zie je het niet zitten om te stemmen, geef je stem dan aan het bestuur zodat wij voor jou kunnen stemmen.

Niet vergeten vanaf maandag 2 maart te stemmen op 4Fun.

Alvast bedankt.


 

Algemene Leden Vergadering 25 februari 2015


jaarvergadering 2015Gisteravond heeft de 2e Algemene Ledenvergadering van Koor 4Fun plaatsgevonden. Fijn dat er zoveel betrokken leden bij aanwezig waren. De in het afgelopen jaar afgetreden commissieleden werden in het zonnetje gezet en werden voor hun inzet bedankt met een bloemetje.

In het bestuur was er ook een wisseling. De penningmeester, Cock Straathof, trad af conform het rooster van aftreden en stelde zich niet opnieuw beschikbaar. Voor haar geweldige inzet de afgelopen ruim 2 jaar werd ze bedankt met bloemen, een presentje en een groot applaus.

De voordracht van de nieuwe penningmeester, Patricia Franke, werd door de aanwezige leden eveneens met applaus bekrachtigd. We zijn heel blij dat zij zich beschikbaar heeft gesteld en hebben veel vertrouwen in een goede samenwerking!

De repetitie, die erna volgde, was heel geslaagd: met groot plezier hebben we onder leiding van Willem hard gewerkt aan het instuderen van nieuwe liedjes, uitstekend afgewisseld met liedjes uit ons bestaande repertoire.

Alle leden hartelijk dank voor het vertrouwen dat we voor de komende periode weer hebben gekregen! We maken er met z'n allen weer een mooi zangjaar van!

Het Bestuur van Koor 4Fun